Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

Bảng vàng tiến sỹ làng Phúc thượng

Bảng vàng tiến sỹ

làng Phúc thượng

Làng ta chẳng có nghề gì

Chỉ con đường học kiên trì đi lên

Thành danh tiến sỹ nghi tên

Hào quang danh dự ở trên bảng này

Vượt qua những luống đường cày

Vươn lên thành đạt làm thày các nơi

Từ trong ngoài nước xa xôi

Quyết tâm học giỏi đi đôi với làm

Tham gia Hội nghị tọa đàm

Chuyên gia Quốc tế ngỡ ngàng tài năng

Càng xa học hỏi rất hăng

Bổ sung kiến thức để tăng sức mình

Ghi tên danh dự sân đình

Phong trào học tập làng mình rất cao ./ Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa