Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2021

Gia đình chúng tôi

 Gia đình chúng tôi

 Gia đình trí thức chúng tôi

Ra đi từ ở cái nôi của làng

Thành danh mọi việc nhẹ nhàng

Đỉnh cao tiến sỹ bảng vàng bốn anh

Con phó giáo, sư rất nhanh

Mười bằng cao học con anh em nhà

Hai mươi đại học làm quà

Việc làm các bộ thật là ung dung

Hàng ngày không ở nhà chung

Mỗi người một vẻ nhà khung đàng hoàng

Ô tô xe máy nhẹ nhàng

Đi làm việc nước lại càng đảm đang

Xứng danh trí thức xứ Thanh

Trưởng thành từ lính nhà tranh ở làng

Đường đời đạt được bảng vàng

Nhà cao vợ đảm huy hoàng thủ đô./

*(Năm anh em trai chúng tôi nay đã có 48 thành viên trong các gia đình.

Trong đó có 32 người đã đến tuổi trưởng thành - 2020)./
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa