Thứ Năm, 25 tháng 2, 2021

Bác trở về

Bác trở về

Linh thiêng Bác lại trở về

Đánh con COVID mọi bề tan thây

Nhìn hình Bác hiện trên mây

Hào quang tỏa sáng nơi đây nhà mình

Toàn dân đoàn kết đồng tình

Dựng xây cuộc sống muôn hình khang trang

Phát huy truyền thống vẻ vang

Việt Nam thắng lợi và đang mạnh giầu…/ Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa