Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2021

Cà phê bông lúa

 Cà phê bông lúa

 Sáng ra ngồi uống cà phê

Nhìn Hoa con tặng làm mê cõi lòng

Mặc dù con đã lấy chồng

Đảm đang trung hậu vừa hồng vừa chuyên

Thích Hoa nên có nhân duyên

Được nhiều giải thưởng Viện tuyên dương rồi

Cà phê bông lúa bồi hồi

Hương thơm bay lượn cùng ngồi ngắm Hoa

Cho lòng thanh thản trong ta

Tăng cường sức khỏe viết ra thơ nhiều

Con yêu đã biết cách chiều

Cà phê Hoa lá là điều bố ưng…/Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa