Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

Nỗi buồn của Ông Nội

Nỗi buồn của Ông Nội

Ông không cúng mẹ đã lâu 

Bởi vì ông Bác để đâu mất rồi

Cho nên không có chỗ ngồi

Làm dâu ở lẻ chết rồi là xong

Hàng năm ông vẫn cầu mong

Xin về để khấn dẫn vong lên chùa

Kèm theo một tấm lá bùa

Cho lòng thanh thản vào mùa vu lan

Bây giờ thị nát xương tan

Tìm sao cho được để mang bà về

Cùng nhau sum họp tựu tề

Trong khu táng mới thuộc về nhà ta./ Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa