Thứ Hai, 15 tháng 2, 2021

Trâu đen và trâu vàng

 

Trâu đen và trâu vàng

Trâu đen cày ruộng suốt ngày

Đến khi hết việc lại bày cảnh chơi

Trâu vàng được đặt tại nơi

Ở trong khung kính cùng cơi tiền vàng… 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa