Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2021

Đường Làng

 Đường Làng

Đời tôi kinh tế bình thường

Đứng ra kêu gọi làm đường Làng ta

Hơn hai trăm mét đi xa

Rộng lòng ba mét mở ra dọc hồ

Mang tên danh nghĩa ông Đồ

Nông thôn đổi mới cơ đồ đi lên

Cây Đa xanh tốt đứng bên

Hồn làng xây dựng đứng trên đất Làng

Tuổi thơ dưới ánh trăng vàng

Rước sao năm cánh rộn ràng đêm Thu

Quê hương ven cạnh sông Chu

Đồng xanh lúa tốt bội thu được mùa

Mặc dù không có cảnh chùa

Người dân thân thiện cười đùa gặp nhau

Tạo ra thế hệ mai sau

Học hành thành đạt và mau làm giầu

Đường đi như bắc nhịp cầu

Nông thôn đổi mới muôn mầu hoa thơm ./ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa