Thứ Ba, 16 tháng 2, 2021

Vấn vương

Vấn vương

Cuộc đời sống chết vô thường

Cho nên cố gắng yêu thương đủ nhiều

Kiếp người dù sống bao nhiêu

Mấy ai trải nghiệm đến chiều bách niên

Sinh tồn cơm áo gạo tiền

Càng già càng bớt hồn nhiên lẽ thường

Tiếc người thi sĩ quê hương

Về nơi xa lắm vấn vương Thơ đời ./ Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa