Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

Về quê ngoại chúc tết

Về quê ngoại chúc tết

 Năm nay COVID khó khăn

Lương thì có hạn cháu tăng lên nhiều

Cho nên Bác nói đôi điều

Mong rằng các cháu sớm chiều học chăm

Cháu nào học giỏi được tăng

Gọi là khuyến khích để hăng học hành

Mai kia đến tuổi trưởng thành

Tiềm năng kiến thức tìm ngành làm ăn

Làm sao kiếm nhiều tiền nhanh

Noi gương thầy giáo như anh Nguyên này./

xxx 

Vi la rất đẹp xe sang

Con đông vợ đẹp đảm đang nhất nhà

Trai làng mạnh khỏe đó là

Mới ba sáu tuổi vươn lên làm giầu

Cháu con nhìn thấy đầu tàu

Quyết tâm học giỏi bắc cầu đi lên./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa