Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021

Hoa đào mới

 Hoa đào mới

Trong vườn rộng lớn của ông

Hoa đào năm ngoái mùa đông đang cười

Cành cao cuối xuống chào người

Làm cho khách quý tháng mười nhớ mong…

Nhìn vào thấy lạ phải không

Hoa chùm cành lớn nhiều bông chụm vào

Vườn riêng ông có cây đào

Để cho thiên hạ bái chào đại gia ./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa