Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021

Hoa quả trên sông

 Hoa quả trên sông

 Thiên nhiên ưu đãi cuộc đời

Trái trăng hoa quả đang mời khắp nơi

Theo dòng thời cuộc nỗi trôi

Thương thay đặc sản đang bơi bằng thuyền

Theo người đi khắp mọi miền

Giao lưu buôn bán nối liền trên sông

Tạo ra thương hiệu Miền Đông

Cho ngành du lịch ven sông tuyệt vời./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa