Thứ Hai, 15 tháng 3, 2021

Hội Thơ ta

 Hội Thơ ta

Hội ta tình nghĩa cùng nhau

Cách xa ngàn dặm nhịp cầu trao thơ

Theo dòng tâm lí đơn sơ

Đức tài bền chí lòng mơ bạn hiền

Giàu nghèo cảm thấy không phiền

Thi đàn ca hát mọi miền nước ta

Làm cho Lục bát thơ ca

Bay cao tỏ sáng vang xa khắp vùng ./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa