Thứ Hai, 15 tháng 3, 2021

Khai bút

                                                              
 Khai bút

 Xuân về khai bút làm bài thơ

Năm mới rộn ràng ước mộng mơ

Nhung nhớ bao năm lòng quý trọng

Vấn vương ngày tháng ý tôn thờ

Tình sâu quyến luyến vang lời hát

Nghĩa nặng âm thầm vọng tiếng thơ

Anh gửi duyên nàng trao nét ngọc

Vần hay tứ đẹp thật không ngờ./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa