Thứ Tư, 10 tháng 3, 2021

Làng ta

 Làng ta

Người Làng Phúc thượng ta ơi

Làm ăn sinh sống khắp nơi Đô thành

Xin nhau một phút để dành

Cùng vui tâm sự ngọn ngành quê hương…

Xa nhau càng thấy yêu thương

Sinh ra nơi ở vấn vương tơ lòng

Làng ta đất đẹp như rồng

Thi đua học tập thành đồng các nơi./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa