Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2021

Lời nói

Lời nói

Nói ra phải có kẻ nghe

Còn người biết sợ chỉ đe là vừa

Biết mình có lỗi thì chừa

Lựa lời mà nói đừng lừa lòng nhau

Đường đời sống tiếp mai sau

Không nên to tiếng cho đau lòng mình

Sống sao có nghĩa ân tình

Gia đình hạnh phúc hòa bình ấm no./ Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa