Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021

Gốc lũa cành xanh

Gốc lũa cành xanh

Đẹp thay Gốc lũa Cành xanh

Không gian một cảnh đồng hành cá bơi

Tưởng rằng già cả nằm nơi

Nhưng tình thức dậy cùng chơi một nhà

Sáng ra ngồi uống nước trà

Ngắm cây xanh đẹp dưới là cá ăn

Bỏ công chăm chỉ bón chăm

Tạo ra cảnh đẹp trong năm trâu vàng

Thiên nhiên sức sống tiềm tàng

Con người sáng tạo ngày càng đẹp hơn ./ Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa