Thứ Hai, 8 tháng 3, 2021

Quê tôi

Quê tôi

Ông Cân quê ở Xuân Hòa

Trong làng Phúc thượng về già làm thơ

Đường đời đạt được ước mơ

Công danh sự nghiệp nhà thơ tuyệt vời

Hàng nghìn bài chép thành lời

Đăng trên Văn nghệ đương thời Hội viên

Xa quê sống ở nhà riêng

Trong lòng thành phố linh thiêng Hà thành

Tâm tư tình cảm trong lành

Trong thơ đầm thắm luôn dành quê hương ./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa