Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2021

Thơ và Bạn

Thơ và Bạn

Mong lộc trời cho vượt cửu tuần

Có Thơ và Bạn quý vô ngần

Du dương câu xướng êm lời hát

Uyển chuyển ý hòa ngọt giọng ngâm

Tri kỷ hội ngộ nghĩa nồng nàn

Sống vui có ích gương ngời sáng

Thanh thảnh cuộc chơi giữa cõi trần ./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa