Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2021

Tìm lại mình xưa

Tìm lại mình xưa

 Tìm hoài chả thấy ngày xưa

Áo quần mặc lại vẫn chưa hài lòng

Ngày xưa quân phục oai phong

 Bây giờ đóng bộ lòng thòng khó coi

Thời gian đã trả lời tôi

Phải chăng cái tuổi đuổi rồi xuân đi

Ngày xưa không nhất cũng nhì

Vừa tròn mười bảy ra đi diệt thù

Trải qua mấy chục mùa thu

Trên đầu cựu lính rối mù tóc tiêu

Ước gì trời thưởng phép tiên

Cho anh lính cựu có duyên vào đời

Bù cho tuổi trẻ đi mời

Mong cho người ấy nhận lời trầu cau

Lội sông mới biết nông sâu

Chiều xuân về vội biết đâu tình đời ./

Thân tặng chiến hữu

 Ngày xuân nhàn rỗi mang bộ đồ thủy quân lục chiến USA zin

mình cất giữ từ trước 1975 ra mặc để tiếp tục căm thù...

( bạn làm bài thơ tặng tôi nhé .)  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa