Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

Về quê

Về quê

Về quê tìm lại tiếng ve

Về quê tìm lại lũy tre đầu làng

Về quê tìm lại dần sàng

Về quê tìm lại những hàng chuối cao

Về quê tìm lại cuốc cào

Về quê tìm lại bờ ao vườn nhà

Về quê tìm lại gốc đa

Về quê tìm lại tiếng gà sớm mai

Về quê tìm lại bờ vai

Về quê tìm lại gầu giai gầu sòng

Về quê tìm lại bóng hồng

Về quê tìm lại dòng sông đò chiều

Về quê tìm lại tiếng yêu

Về quê tìm lại sáo diều vi vu

Về quê tìm lại lời ru

Về quê tìm lại dáng u hao gầy

Về quê tìm lại luống cầy

Về quê tìm lại ớt cay nhiều mầu

Về quê tìm lại lưng trâu

Về quê tìm lại hàng cau trước thềm

Về quê tìm lại mưa đêm

Về quê tìm lại dịu êm câu hò

Về quê tìm lại cánh cò

Về quê tìm lại chuyến đò tuổi thơ

Về quê tìm lại vần thơ

Về quê tìm lại giấc mơ hiện về

Về quê tìm lại trưa hè

Về quê tìm lại bát chè quê hương ./ Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa