Thứ Hai, 15 tháng 3, 2021

Xa nhà

Xa nhà

 Xa nhà một khoảng thời gian

Cũng vì bệnh tật nó lan trong người

Dạ dày cắt bảy phần mười

Ba phần còn lại nên người bị hao

Mười lăm cân mất vì sao

Chỉ truyền ít đạm như cao dán vào

Cơm gà cá gỡ xin chào

Chỉ lưng bát súp cháo hào ăn chơi

Nên tìm một điểm nghĩ ngơi

Thảnh thơi an dưỡng cho vơi bệnh tình

Chủ nhân của một gia đình

Sống vui mạnh khỏe như hình tôi đây ./ Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa