Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

Đạo làm con


Đạo làm con

Đời người nhớ đạo làm con
Hiếu cha thương mẹ lòng son với chồng
Kính trên thuận dưới vừa lòng
Thương yêu đùm bọc cho hồng nếp gia
Thủy chung tình nghĩa đôi ta
Luân thường đạo lý ông cha dạy truyền
Lòng con mang nặng lời nguyền
Ngàn thu tạc dạ: Uy quyền ông cha./
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa