Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

Mẹ yêu


Mẹ yêu

Mẹ Hoàng thị Phúc của tôi
Gần trăm tuổi thọ nói lời bằng thơ
Ca dao lục bát kết tơ
Khuyên răn con cháu ước mơ làm giầu
Hăng say học tập đi đầu
Quyết tâm phấn đấu mặc dầu khó khăn
Lắng nghe lời nói khuyên răn
Để cho cuộc sống thiện căn với đời./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa