Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Cả nhà là tiến sĩ


Cả nhà là tiến sĩ

Họa theo tác phẩm thơ “ Mát sáng tâm trong”
Tâm trong mắt sáng tuyệt vời
Trí thâm thơ phú nói lời dễ nghe
Làm nghề sư phạm còn tre
Bốn người tiến sĩ nhất phe trong làng
Đố ai biết đó anh chàng
Là con ông Phát xa làng đã lâu
Trải qua những cuộc bể dâu
Vinh hoa phú quý đi đâu không về ???./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa