Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Kính thưa


Kính thưa  

Kính thưa kính gửi kính mời
Cả ba giấy ấy đồng thời đến tay
Kính mời vui vẻ rượu say
Kính thưa kính gửi thì hay có tiền.
Không đi lòng thấy buồn phiền
Giao lưu gặp lại bạn hiền ngày xưa
Cuộc đời sớm nắng chiều mưa
Kính dâng tất cả được chưa thưa bà./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa