Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

Cây vải



Cây vải
                                                                                                                  
Quê tôi có vải chín đầu
Hàng trăm cây quả đỏ mầu tháng năm
Công lao các cụ bón chăm
Trồng cây từ buổi xa xăm nhà Đường./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa