Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

Giếng làng


Giếng làng

Giếng làng trong vắt mát thay
Mạch ngầm nước sạch đêm ngày chảy ra
Ven hồ ngồi dưới gốc đa
Tình quê chia sẻ lòng ta đỡ buồn./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa