Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

Tiến sĩ quê taTiến sĩ quê ta

Ở làng Phúc Thượng quê ta
Có em Đỗ Nhượng rất là thông minh
Đường đời gian khổ trường chinh
Trưởng thành từ cậu học sinh trong làng
Nay là tiến sĩ tên vàng
Ghi danh trong Họ quê làng xứ Thanh
Cuộc đời thay đổi rất nhanh
Nhà cao vườn rộng trên canh đất vàng
Duy, Quân yêu quý vô vàn
Noi gương cha mẹ lại càng ngoan hơn ./

Hà Nội, ngày 16/7/2016
Anh tặng em  Nhượng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa