Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Mộ tổ Họ Đỗ


Mộ tổ Họ Đỗ

Khéo từ xưa tổ tiên ta
Sinh ra Họ Đỗ đã là làm vương
Hiện còn Bát Bộ Kim Cương
Lưu danh sử sách bao chương đạo nhà
Mộ thiêng vẫn ở Ba la
Địa linh nhân kiệt thời xa sáng ngời
Cháu con ghi nhớ đời đời
Thắp hương kính vái cùng lời cầu mong
Cầu cho trí tuệ khai thông
Học hành chăm chỉ thành ông thành bà
Giúp cho xây dựng nước nhà
Khang trang sạch đẹp như là người mong ./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa