Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Tiễn biệt bạn Hà


Tiễn biệt bạn Hà

Hôm nay tiễn biệt bạn Hà
Đời tuôn nước mắt cũng là trời mưa
Học hành một thuổ sớm trưa
Cùng trường đại học không thua bạn nào
Ra trường công tác phong trào
Chăm nom sức khỏe trẻ vào yêu thương
Đói no nên thấy vấn vương
Cùng đi vận động muôn phương giúp nhà
Đồng bào dân tộc được quà
Các em chăm học để mà bay xa
Nay đưa tiễn biệt bạn Hà
Thắp hương kính vái viết ra bài này./
Ngày 22/8/2016 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa