Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Chúc mừng con


Chúc mừng con

Rượu này rượu nghĩa rượu tình
Để cho hai đứa con mình nên duyên
Ở xa bố có lời khuyên
Sống vui hạnh phúc bách niên đến già
Hôm nay sum họp cả nhà
Nâng ly rượu mạnh mừng Hòa thành duyên./

Đinh Dậu 2017


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa