Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Năm mới đi lễ chùa


Năm mới đi lễ chùa

Cầu an sức khỏe trong lành
Không cho bệnh tật hoành hành trong ta
Rượu chè cờ bạc bê tha
Tránh ba thứ đó cho xa cõi lòng
Xứng danh là đức ông chồng
Tề gia trị quốc vừa hồng vừa chuyên
Lắng nghe quần chúng lời khuyên
Tu tâm tích đức được duyên ở đời
Sống lâu để lại những lời
Văn hay chữ tốt đồng thời làm ăn
Quyết tâm vượt mọi khó khăn
Làm cho cuộc sống ngày tăng mạnh giầu./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa