Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

Chúc Mừng


Chúc Mừng

Hôm nay kết nạp Đảng viên
Tạo nên sức mạnh niềm tin cho mình
Mọi người phấn khởi nhiệt tình
Vượt bao thử thách đời mình đi lên
Đảng viên như những mũi tên
Khó khăn đâu cũng đứng trên hàng đầu
Thi đua sớm tối làm giầu
Hoàn thành nhiệm vụ, đầu tầu Công ty./

Kỷ niệm ngày kết nạp Đảng viên tại Công ty
tháng 5/1017Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa