Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Quan Tham


Quan Tham

Quan tham thời buổi a còng (@)
Muốn nhanh cuộc sống nhà rồng xe hơi
Kiếm tiền vào tiệm ăn chơi
Cây xanh chặt hết dành nơi đất lành
Lấp sông biển cả các vành
Chia lô bán đất để dành vàng đô
Xây nhà biệt thự thủ đô
Cho con ăn học nước mô nhiều tiền
Công An phát hiện tóm liền
Vào tù nghỉ mát xích xiềng không tha
Cuộc đời rồi sẽ ra ma
Hết đời tham nhũng dân ta được nhờ./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa