Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

Tình nghĩa anh em


Tình nghĩa anh em

Trong nhà thì phải kết đoàn
Kính trên nhường dưới chứa chan tình người
Giúp nhau ở khắp mọi nơi
Việc gì làm được là người thẳng ngay
Tình sâu nghĩa nặng bao ngày
Anh trên em dưới chung tay xây làng
Đẹp đời tốt đạo họ hàng
Thân thương trìu mến là sang với đời
Ở ăn nề nếp ai ơi
Riêng chung đúng mực mọi người kính yêu
Chữ tình chữ nghĩa đừng xiêu
Người làng trong họ không kiêu ân tình
Sống thì thẳng thắn phân minh
Kỹ cương phép nước thuận tình chớ quên
Hăng say học tập luyện rèn
Sống chung đạo đức thấp hèn bỏ qua
Giữ sao đoàn kết mọi nhà
Thương nhau đùm bọc mới là người khôn
Chung quy chỉ tại cái mồm
Nói năng suy nghĩ ôn tồn trước sau
Giữ tình trọng nghĩa làm đầu
Lời vàng ý ngọc vẹn câu an toàn
Đẹp là biết học làm sang
Trưởng thành lãnh đạo trong làng kính yêu
Nghe vui như tiếng sáo diều
Ngân nga trong gió sớm chiều thiết tha
Cùng chung một mẹ sinh ra
Nghĩa tình phải giữ thuận hòa anh em ./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa