Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Hòn trống mái Sầm Sơn


Hòn trống mái Sầm Sơn

Đá chồng lên đá ngày xưa
Gọi là trống mái mà chưa con nào
Tạo ra cảnh đẹp mời vào
Bao nhiêu khách quý cứ chào hỏi thăm
Vợ thì vất vả quanh năm
Can tâm số phận phải nằm dưới lên
Nhìn vào một chú cạnh bên
Lăm le định cũng ở trên như chồng
Tiếc thay duyên phận má hồng
Gần nhau mà chẵng được bồng bế chơi
Tôi đi xa cánh bao nơi
Không sao quên được quê tôi cảnh này./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa