Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Tặng xe hoaTặng xe hoa

Người ta mang tặng xe hoa
Còn tôi mang tặng em xa chữ tình
Để cho cuộc sống chúng mình
Luôn luôn gắn bó như hình trong hoa./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa