Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

Đông trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo Việt Nam
Uống vào chất lượng sánh ngang nước ngoài
Tuổi già đến tuổi nên sài
Tăng cường sức khỏe thêm vài niên xuân
Đường đời bao nổi gian truân
Mứu sinh cuộc sống tuổi xuân hao mòn
Cho nên cố gắng khi còn
Uống ăn bồi dưỡng lo tròn bản thân
Làm sao mạnh khỏe tay chân
Sống vui hạnh phúc cùng dân hiền hòa./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa