Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Xa nhà


Xa nhà

Xa nhà một khoảng thời gian
Cũng vì bệnh tật nó lan trong người
Dạ dày cắt bảy phần mười
Ba phần còn lại nên người bị hao
Mười sáu cân, mất vì sao
Chỉ truyền ít đạm như cao dán vào
Cơm gà cá gỡ xin chào
Chỉ lương bát súp cháo nhào ăn chơi
Nên tìm một chỗ thảnh thơi
An tâm nghĩ dưỡng cho vơi bệnh tình
Chủ nhân của một gia đình
Sống vui mạnh khỏe như hình trong tranh./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa