Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Giếng Làng


Giếng Làng

Giếng Làng thủa trước thật trong xanh
Nay bẩn làm sao nước chẳng lành
Ai thả vịt đùa bơi chậm chậm
Nguyệt tàn ếch nhảy bước nhanh nhanh
Hỏi đâu bậc cũ còn lên xuống
Vẫn đó bờ xưa đã hỏng vành
Nước sạch nông thôn thay lối sống
Quên rồi ai dọn để còn xanh ./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa