Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Hoa Quỳnh


Hoa Quỳnh

Người bạn tôi một đóa hoa
  Tình yêu chỉ một chẳng dời xa
     Trong ngần như đóa nhài vừa hé
        Mộng đẹp ngàn hoa huệ trắng ngà
              Của độc tên Quỳnh không bướm lượn
    Thanh cao lúc nở chẳng ong qua
              Cân mơ thức trắng tìm hương thoảng
Đỗ hữu tàn đêm thấy nở ra ./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa