Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Tình Thơ


Tình Thơ

Anh là thi sỹ chốn đô thành
Xin có đôi vần với gái Thanh
Anh chọn đường thi chơi ngón khó
Em chuyên viết phú đối hơi sành
Anh vui xin họa tình bằng hữu
Em mến mời nhau nghĩa mãi xanh
Biển hát Sầm Sơn thơ nảy tứ
Trăng vàng hôn sóng sáng long lanh ./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa