Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Giấy mời


Giấy mời

Thi đàn đất Việt kính mời
Tình thơ LỤC BÁT sáng ngời tương lai
Đón chào thi hữu ngày mai
Tôn sư trọng đạo, Ngọc Mai chủ trì
Thi huynh thi hữu đương thì
Giao lưu lục bát cùng gì hát ca
Tình yêu đất nước bao la
Quê hương đầm ấm thiết tha mặn nồng
Đập Tràn, Đan Phượng hoa hồng
Muôn mầu hương sắc cầu vồng thơ ca./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa