Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Theo gương Bác Đạt


Theo gương Bác Đạt

Theo gương Bác Đạt làng ta
Đầu tiên vượt khó đi ra Hà thành
Học hành công tác chuyên ngành
Làm nghề sư phạm ngon lành như ai
Làng ta con gái con trai
Noi gương theo bác hai vai vững vàng
Gia đình bác Đạt nhất làng
Có năm tiến sĩ Họ hàng Đỗ ta
Phát huy truyền thống ông cha*
Vẻ vang dòng Họ quê nhà xứ Thanh./

(* Ông: Ông Đỗ Đình Thụy xã mình đỗ tiến sĩ năm 1715 thời Vua Lê Dịu Tông
được ghi danh trên 82 bia Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội)./
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa