Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Chiếc lá


Chiếc lá

Đôi ta trong chiếc lá này
Vòng tròn một kiếp đọa đày gió xương
Cây cho dinh dưỡng thân thương
Đất trời mưa bảo vấn vương cho mình
Hôm nay in lại tấm hình
Mai sau rụng xuống vẫn tình đôi ta
Sinh ra từ gốc cây đa
Lớn lên xanh tốt quê cha đất lành./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa