Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Gặp nhau ngày Toàn quốc kháng chiến 2019


Gặp nhau ngày Toàn quốc kháng chiến 2019

Liên quân cùng với chiến binh
Gặp nhau tổng kết lại dinh dê vàng
Món ăn bày đặt sẵn sàng
Rượu sâm Ba kích lại càng say xưa
Đường đời qua nỗi sớm trưa
Về hưu hội tụ rượu đưa chuyện tình
Anh em hàng xóm chúng mình
Luôn luôn thân mật như hình trong tranh./
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa