Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Nhân Tâm


Nhân Tâm

Nhân tâm trí đức tín lên
Tạo nên giá trị người trên cõi đời
Ông cha đúc kết thành lời
Dạy cho con cháu sáng ngời tương lai
Đường đi vất vả chông gai
Quyết tâm phấn đấu ngày mai huy hoàng
Xuất thân từ lính trai làng
Làm nên sự nghiệp đất vàng Thăng long ./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa