Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Niềm vui của vợ tôi …


Niềm vui của vợ tôi …

Vợ tôi tìm được niềm VUI
Suốt ngày nghe nhạc Phật xui lên chùa
Cùng nhau đọc Phật di đà
Nam mô bồ tát thật là thành tâm
Sau này thác xuống cõi âm
Làm người tên cảnh khỏi ngâm ngục tù
Hàng ngày đã có người tu
Thắp hương kính vái thiên thu hương ngàn
Đường đời không phải luận bàn
Lòng thành xin gửi tiền vàng nhà sư
Khai Nguyên là chốn của tư
Hàng ngàn người góp để sư xây chùa
Bây giờ thời thế được mùa
Xây nhà tạc tượng dân hùa làm theo
Số đông đóng góp tiền reo
Làm gì chẳng được cùng theo nhau vào
Tâm linh mở cửa kính chào
Mọi người phấn khởi đi vào rất đông
Cháu con không phải nhờ trông
Thảnh thơi nhàn hạ thiền không cảnh chùa ./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa