Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

Gửi người bạn thân


Gửi người bạn thân

Thơ ca viết một chồng cao ngất
Người với thơ Song thất tỏ tình
Sáng ra làm tập thơ xinh
Đăng đàng rồi lại một mình cà phê
Bình luận đến tràn trề cảm xúc
Trả lời rồi tiếp tục gieo vần
Trí minh tâm sáng tinh thần
Luyện rèn câu chữ cho cân niêm từ
Người có ý chân tu thơ Việt
Vội vã chi đến việc chia ly
Dẫu rằng cuộc sống bất nghì
Cuộc đời người vẫn say thi Tiên Rồng
Cặp Song Thất tình nồng hiển thị
Lục Bát kia dung dị ghép vào
Trọn vần liên vận đẹp sao
Bạn người Thi sĩ ai nào dám quên
Lý luận vào bên nào cũng thuận
Mặc nghịch đời mâu thuẫn bỏ buông
Chúc Người trong cõi vô thường
Nêu cao ý chí trong đường mưu sinh./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa