Thứ Hai, 15 tháng 6, 2020

Gửi Thơ về Thăm ông


Gửi Thơ về Thăm ông

Hơn tám mươi vẫn lưu luyến thiết tha
Dòng Song Thất vẫn đượm đà dân dã
Hương lục bát trải lòng mình hoa lá
Hai tâm hồn Thơ ảnh một rừng hoa
Hơn trăm bài kết những áng thi ca
Xin bái phục Ông già nhà xứ Thanh
Góp chút Tình Quê thi huynh cùng tập
Gửi thơ hồng về Thanh Hóa thăm ông./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa